Andrea Poolman

Mijn aanpak is gebaseerd op samenwerking, transparantie over het proces en helderheid over de doelen. Het beoogde resultaat bepaalt mijn inzet van diensten en instrumenten. Ik werk altijd zorgvuldig, met respect en aandacht voor het individu. Mijn focus ligt op concrete veranderingen en bruikbare adviezen.

Regelmatig kom ik met meerdere professionals in actie, bijvoorbeeld bij complexe assessments of trajecten met een combinatie van groepstraining en individuele coaching. Daarvoor schakel ik mijn uitgebreide netwerk van trainers en coaches in.

Persoonlijke ontwikkeling en effectief presteren

Als coach richt ik me op de verbinding tussen jou als medewerker en de ‘business’, de organisatie, om te komen tot de beste prestaties. Vaak gaat het om het versterken van competenties of het aanleren van nieuwe competenties.

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we of mijn coaching aansluit bij je vraag en of het vertrouwen en de klik aanwezig is. We bespreken ook het gewenste resultaat van de coaching en maken een plan van aanpak.

Je eigen werkomgeving en ervaringen worden ingezet om te leren. In mijn coaching sessies bespreken we nieuwe situaties en de verschillende handelwijzen en perspectieven. Door deze reflectie word je je bewuster van je eigen invloed. Je weet steeds beter zelf het roer in handen te nemen en beter richting te geven aan je eigen doelen of loopbaan.

Naast deze gedragsgerichte, praktische aanpak ga ik ook in op de ‘waarom’-vraag. Wat is de oorzaak dat het niet lukt om bepaald gedrag te vertonen? Heeft het betrekking op ‘niet willen, niet kunnen of niet zijn’? In onze gesprekken diepen we dit uit en zoeken we naar een manier om hiermee om te gaan. Ook hier weer vanuit eigen verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid.