Andrea Poolman

Mijn aanpak is gebaseerd op samenwerking, transparantie over het proces en helderheid over de doelen. Het beoogde resultaat bepaalt mijn inzet van diensten en instrumenten. Ik werk altijd zorgvuldig, met respect en aandacht voor het individu. Mijn focus ligt op concrete veranderingen en bruikbare adviezen.

Regelmatig kom ik met meerdere professionals in actie, bijvoorbeeld bij complexe assessments of trajecten met een combinatie van groepstraining en individuele coaching. Daarvoor schakel ik mijn uitgebreide netwerk van trainers en coaches in.

Talenten en competenties in beeld

Een assessment is een beproefde methode om de talenten en competenties van de deelnemer in beeld te brengen. Je krijgt zicht op groeipotentieel, sterke kanten en ontwikkelpunten zodat je gericht met je professionele ontwikkeling aan de slag kan. Een assessment maakt je bewust van je eigen gedrag.

Toepassingen zijn velerlei. Denk aan individuele ontwikkelvragen, talentenonderzoek en inzetbaarheid. Assessments kunnen ook in groepsverband plaatsvinden, of in-house: bij management development of in kader van veranderprogramma’s.

Mijn assessments kunnen allerlei uitwerking krijgen, afhankelijk van de vraagstelling. Het varieert van een laagdrempelige vragenlijst die je als medewerker zelf kan invullen tot compleet ingerichte assessments inclusief rollenspellen, psychologische vragenlijsten en capaciteitentesten. Ik kan daarbij gebruikmaken van mijn netwerk van ervaren assessoren en rollenspelers.

Een assessment is altijd een vertrekpunt van waaruit verdere actie wordt ondernomen. Het is niet voor niets de start van iets. Ik begeleid jou en de organisatie bij het vervolg; wat kun je met de resultaten van het assessment, wat betekent dit voor jou als persoon en voor de organisatie, en welke acties willen jullie gaan ondernemen. Ik hamer op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid maar ondersteun je hier wel bij, als dat nodig is.